وبلاگ icon
برای کمال ، غایتی متصور نیست . . . - .:: دانلود کتب شیعی ::.
.:: دانلود کتب شیعی ::.
پایگاه دریافت کتب و فایل های شیعه

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 دی 1392

هدف نهایی از سیر و سلوک و غایت عرفان و کمال ، قرب الهی و رسیدن حقیقت عبودیت و بندگی است.

با توجه به این که مقصد نهایی، خدا و لقاء الله است  و خداوند در ذات و صفاتش نامحدود و بی نهایت است، پس نمی توان برای کمال حد نهایی و پایانی متصور بود . . .