وبلاگ icon
در وصیت لقمان به فرزندش (قسمت6) - .:: دانلود کتب شیعی ::.
.:: دانلود کتب شیعی ::.
پایگاه دریافت کتب و فایل های شیعه

مرتبه
تاریخ : شنبه 5 اسفند 1391
و اعـلمـوا ان القـبـر روضـة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران فمهدوه بالعمل الصالح .
و بدانید به درستى که قبر باغى است از باغهاى بهشت یا گـودالى اسـت از گـودالهـاى آتـش. پـس او را بـا اعمال صالح خوابگاه و آرامگاه خود قرار دهید.
فـمـثـل احـدکـم یـعـمـل الخـیـر کـمـثـل الرجـل یـنـفـذ کـلامـه یـمـهـد له قال الله تعالى : فلانفسهم یمهدون .(1)
پـس کـسـى از شـمـا عـمـل خـیـر مـى کـنـد مثل او مثل کسى است که نفوذ کلام داشته باشد دستور دهد تا لوازم آسایش او را تهیه کنند که وقتى وارد شد هر چیز به جاى خود آماده باشد. خداى متعال جلت عظمته مى فرماید: آنها بـه واسـطـه اعـمـال صـالح بـراى خود آسایشگاه تهیه مى کنند.
و اذا راءیـتـهـم الله یـعـطـى العـبـد مـا یـحب و هو مقیم على مـعـصـیـتـه فـاعـلمـوا ان ذلک اسـتـدراج له قال الله تعالى : سنستدرجهم من حیث لا یعلمون .(2)
و هـر گـاه دیدید خداى متعال آنچه بنده دوست دارد به او مى دهـد و حـال آنـکـه آن بنده به گناه و معصیت خود ادامه مى دهد پـس بـدانـیـد ایـن اسـتـدراج اسـت بـراى آن بـنـده . خـدا مـى فـرماید: به زودى آنها را به عذاب مى افکنیم از جایى که فهم آن نکنند.
مـعـنـى اسـتـدراج ایـن اسـت کـه: خـداى مـتـعال بنده را در اثر اعمال زشتش ‍ تدریجا جزا مى دهد به نحوى که خود بنده نمى داند و مغرور مى شود به نعمت هاى الهـى تـا اینکه به یکبار نعمت ها از او سلب مى شود و به حسرت مبتلا مى گردد.
پـس کـسـى کـه در نـعـمـت الهـى واقـع اسـت اولا بـایـد در شـکرگزارى کوشش ‍ کند و ثانیا خائف از سلب نعمت باشد و از خدا بخواهد که او را موفق بدارد به شکر نعمت و همیشه خـود را مـقـصـر بـدانـد و بـه درگـاه خدا اظهار شرمسارى و تضرع و زارى نماید.
سـئل ابـن عـبـاس عـن صـفـه الذین صدقوا الله للمخافه فـقـال هـم قـوم قـلوبـهـم مـن الخـوف قرحه محزونه و اعینهم بـاکـیـه و دمـوعـهـم عـلى خـدودهم جاریه یقولون کیف نفرح و الموت من و رائنا و القبر موردنا و القیمه موعدنا و على الله عـرضـنـا و شـهـودنا جوارحنا و الصراط على جهنم طریقنا و عـلى الله حـسـابنا فسبحان الله و تعالى فانا نعوذ به من السـن و اصـفـه و اعـمـال مـخـالفـه مـع قـلوب عـارفـه فان العـمـل ثـمـره العـلم و الخـوف ثـمـره العمل و الرجاء ثمره الیقین .
از عبدالله بن عباس سؤ ال شد کسانى که از خدا مى ترسند صـفـات و عـلامـات آنها چیست ؟ فرمود: آنها کسانى هستند که قـلبـهـاى آنـها از ترس ‍ خدا مجروح و محزون است . و چشمان آنها گریان است و اشک آنها بر صورتهایشان جارى است . مـى گـویـنـد: چـگـونـه فـرحـنـاک و خـوشـنـود بـاشـیـم و حـال آنـکـه مـرگ دنـبال ماست ، و محل ورود ما قبر است و قیامت وعـدگـاه مـاسـت ، و بـر مـحضر عدل الهى عرضه داشته مى شویم ، و اعضا و جوارح ما بر ما شهادت مى دهند. و راه عبور مـا بـر صـراط اسـت کـه از بـالاى جـهنم است و حساب ما بر خداى متعال است . که منزه از هر عیب است و بلند مرتبه است از ایـنـکه به غیر او مقایسه شود. و ما پناه مى بریم به او از زبانى که به توصیف او گویا باشد و اعمالى که با امر و فـرمـان او مخالف است با اینکه قلوب عارف و آشناى به او هـسـتند. پس به درستى که عمل نتیجه علم است و ترس از خدا نتیجه عمل است و امید به رحمت حق نتیجه یقین است .
و مـن اشـتـاق الى الجـنـه اجـتـهـد فـى اسـبـاب الوصـول الیـهـا و مـن حذر النار تباعد مما یدنى الیها و من احب لقاء الله استعد للقائه .

و هر کس مشتاق بهشت باشد کوشش در چیزهایى است که سبب رسـیـدن به آن است . و کسى که از آتش مى ترسد از آنچه او را بـه آتش نزدیک مى کند دور مى شود و کسى که خدا را دوسـت دارد و لقـاى رحـمـت او را مى خواهد براى لقاى او مهیا مى شود.


1- سوره روم ، آیه 44.
2- سوره اعراف ، آیه 182.برگرفته از:

کتاب ترجمه ارشاد القلوب دیلمی(دانلود کتاب)


جهت تعجیل در فرج: 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
طبقه بندی:
ارسال توسط مرتضی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
لینک های روزانه
لینک های مفید
جستجو
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان : 4419841 نفر
عضویت در خبرنامه
* جهت عضویت در خبرنامه در کادر اول نام و در کادر دوم ایمیـل خـود را درج بفرمایید.
* بدلیل عدم پشتیبانی سیستم از ایمیل های وطنی، لطفا ایمیل یاهو یا جی میل خود را درج بفرمایید. باتشکر

Powered by WebGozar

دانلود نوای پایگاه
پایگاه تخصصی حجاب آنلاین